Atsar Para Sahabat Rasulullah

Atsar Mengenai Para Sahabat Rasulullah Khususnya khulafa’u Rasyidin

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim dari As Suddi, me ngenai firman Allah Swt.: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia” As Suddi berkata bahwa Umar bin al Khaththab r.a. berkata, “Sekiranya Allah Swt. menghendaki, Dia akan berfirman dengan menggunakan lafadz…

75 Likes Comment
hadits tentang Rasulullah

Hadits-Hadits Mengenai Sifat Rasulullah Saw

Diriwayatkan oleh Ya’kub bin Sufyan al Fasawi al Hafizh dari al Hasan bin Ali r.huma. katanya: Aku pernah bertanya kepada pamanku yang ber nama Hindun bin Abu Halah yang sangat pandai dalam menceritakan ciri ciri Rasulullah saw. dan aku sangat menginginkan agar ia menceritakannya kepadaku supaya aku dapat mengingatnya. Ia…

65 Likes Comment
Rasulullah

Pernyataan Mengenal Rasulullah Saw. dan Para Sahabat Dalam Berbagai Kitab

Ahmad meriwayatkan dari Atha’ bin Yasar, katanya: Aku berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin al Ash rhum, dan berkata kepadanya tahukan kepadaku mengenal sifat-sifat Rasulullah yang tersebut di Taurat. Jawabnya, “Baiklah, demi Allah! Baginda disifatkan dalam Taurat seperti yang dinyatakan di dalam al Quran, yaitu, ‘Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu…

66 Likes Comment
ringkasan kehidupan rasulullah

Ringkasan Kehidupan RasuluLLAH Sejak Kecil Hingga Dewasa Serta KeturunaNYA

RASULULLAH S.A.W Adalah Nabi Akhir Zaman Yang Di Utus Oleh ALLAH untuk Kita Semua Di Zaman Ini Berikut Ringkasan Yang Bisa Untuk Pembelajaran Generasi ? Nama : Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalibs bin Hashim. ? Tarikh lahir : Subuh hari Isnin, 12 Rabiulawal bersamaan 20 April 571 Masehi (dikenali…

110 Likes Comment